7 & 8 januari 2023:                              Nieuwjaarsduik en - receptie

Love and peace to the world!


Nieuwjaarsreceptie en cheque ontvangen voor onze deelname Oostende fonkelt.
DERDE plaats voor categorie verenigingen.
Proficiat aan ons zelf !