Interessante linken

Gender is een enorm complex gegeven, het is meer dan iemands geslacht.

De Genderkoek (Genderbread Person) is een handige manier om het begrip gender overzichtelijk weer te geven.

De genderkoek omvat 4 componenten:
-  geboortegeslacht
-  genderidentiteit

-  genderexpressie

-  aantrekking

Tussen deze componenten zijn alle combinaties mogelijk én evenwaardig.

Geboortegeslacht (biologische sekse)

 • Bepaald door zaken als geslachtsdelen, chromosomen en hormonen.
 • Het is enkel en alleen gebaseerd op wat de artsen visueel waarnemen bij de geboorte en
  wordt als zodanig vastgelegd op de geboorteakte.
 • Alles wat niet binnen het binaire kader (man – vrouw) past, noemt intersekse.
  Personen met een intersekse conditie zijn
  een heterogene groep door de vele variaties.

Genderidentiteit

 • Verwijst naar het innerlijke gevoel van man, vrouw, (afwisselend) beide of noch man of noch vrouw zijn.
 • Het belangrijkste is hoe een persoon invulling geeft aan een eigen genderidentiteit en daar hoeft niet
  per se een ‘label’, zoals cisgender, transgender,
  non-binair, agender of genderfluïde, op te plakken.

Genderexpressie

 • Manier waarop je gender uitdrukt door middel
  van kleding, gedrag…
  Je naar buiten gerichte zelf en hoe anderen dat interpreteren. Uit zich op verschillende manieren:
  *  persoonlijkheid
               (hobby’s, interesses, favoriete drankjes…)
  *  uiterlijk (kledij, kapsel, make-up, tattoos…)
  *  gedrag (manier van spreken, van wandelen…).
 • Karakteristieken en gedragingen worden
  cultureel en sociaal geassocieerd
  met vrouwelijkheid of mannelijkheid.
  Hieruit komen veel genderstereotypen en
  vormen van discriminatie.

Aantrekking

 • Er bestaat romantische (affectionele) en seksuele (fysieke) aantrekking tot anderen.
  Deze twee komen dus niet per se overeen.
 • Enkele voorbeelden:
  aseskueel, homoseksueel, lesbisch, biseksueel, aromantisch, panseksueel, heteroseksueel.
  Wederom: een ‘label’ is niet verplicht.

OPGELET:

Geen enkele component is binair.
Het is een spectrum. 
Bv. het is niet altijd OF een mannelijke expressie

OF een vrouwelijke expressie.

Hoe een persoon een eigen (gender)identiteit invult
is belangrijk en daar heeft elke persoon recht toe. 

Het is aan de persoon in kwestie om zelf te beslissen wanneer die over diens eigen genderidentiteit wilt praten . 
Niemand heeft het recht om een persoon daartoe te verplichten. Wie iemand anders ‘out’ of iemand dwingt om zich te ‘outen’, brengt de mentale veiligheid van die persoon in gevaar.