Educatief materiaal

Het onderwijs is de plek bij uitstek om de heteroseksuele norm in vraag te stellen en te bespreken, om attitudes bij te stellen en stereotypen te doorbreken. Er zit minstens één iemand in elke klas die zichzelf als holebi of transgender benoemt. Je kan zelf uitrekenen om hoeveel mensen dat gaat, gezien over je hele school. En niet alleen holebi’s of transgenders hebben nood aan informatie, alle jongeren hebben er baat bij om te weten wat het is om holebi of transgender te zijn. Door hen toegang te geven tot deze informatie op een laagdrempelige manier, werken we samen aan een veilige school voor iedereen!

School uit de kast

Wil je werken aan een school waar iedereen zichzelf kan zijn? Discriminatie aanpakken? Interactief stereotypen doorbreken? Gewoon je lessen eens anders inkleden? Maar hoe begin je eraan?

Geen nood, er is een brede waaier aan materiaal voor kleuter-, lager en secundair onderwijs voorhanden. Op de website School uit de kast vind je heel wat informatie en methodieken terug. Ook kan je er vormingen aanvragen voor zowel leerlingen als leerkrachten.

De dokter Bea Show

(voorlichting voor kinderen van 9 tot 12 jaar)

De dokter Bea show is een programmareeks 
op Ketnet over seksuele voorlichting.
Werk met de dokter Bea lesmodules van
Sensoa in jouw les!

Educatieve koffers

Voor alle leerkrachten die hun lessen wel eens anders willen inkleden, hebben we de educatieve koffers. Als leerkracht kan je aan de slag met film, campagnemateriaal, spel, literatuur,… en krijg je de kans om stereotiepe beelden te vervagen.

De educatieve koffers bevatten enkele vakgerichte methodieken om jongeren te sensibiliseren over thema’s als diversiteit en identiteit. Zowel het levensbeschouwelijke, historische, maatschappelijke, linguïstische, geografische… komt aan bod. Alle methodieken zijn kant en klaar uitgewerkt met bijhorend didactisch materiaal en een eenvoudig te gebruiken handleiding.

Onze educatieve koffers kan je gratis uitlenen in:

  • Brugge: HuisvandeMens, Jeruzalemstraat 51
  • Ieper: HuisvandeMens, Korte Torhoutstraat 4  
  • Kortrijk: HuisvandeMens, Overleiestraat 15A  
  • Diksmuide: HuisvandeMens, Esenweg 30