Maandelijkse zitdag psycholoog

Elke 2de donderdag van de maand zal er tussen 16.00h en 19.00h een psycholoog aanwezig zijn
in het Regenbooghuis aan zee. Een afspraak maken hiervoor is niet nodig.
Dit is een gratis dienstverlening van het Regenbooghuis aan zee voor wie nood heeft aan een gesprek.

Werner Storms is een erkend psycholoog met een eigen praktijk in een zeer huiselijke sfeer.
In zijn thuispraktijk biedt hij soms ook AAT therapie aan. (Meer info hierover vind je hieronder.)

Psycholoog voor mensen

Ik doe aan professionele begeleiding voor mensen die nood hebben aan een vertrouwenspersoon.
Zo noem ik mezelf het liefst, want ik werk graag laagdrempelig.
Ik doe daarnaast ook aan mentale welness coaching en rouwverwerking.
Ik ben gespecialiseerd in energetische behandeling bij mentale en fysieke stress, lichamelijke en psychische klachten, sportletsels,...

Therapie via dieren

Bij dierentherapie of Animal Assisted Therapy (AAT) vervullen huisdieren een therapeutische rol.

Dierentherapie is gebaseerd op wat men de mens-dierbinding noemt.
Via natuurlijke, speelse, kortdurende benadering op het strand of in de natuur werkt men langzaam
een vertrouwensband met honden en hierdoor versterkt jouw zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.

Voor veel mensen kan interactie met een vriendelijk dier overgaan in een band met het dier.
Deze band kan een bepaalde rust teweegbrengen en kan helpen om:

 Verwerking van rouwen en groot verdriet

meer fysiek actief te worden
verveling tegen te gaan

gezelschap te bieden en eenzaamheid te verminderen

sociale interacties te bevorderen

je open te stellen en over je problemen te praten

stemming en algemeen welzijn te verbeteren

stress te verminderen

Mensen met fysieke, psychische en psychosociale problemen kunnen hiermee geholpen worden om hun gezondheid op peil te houden of te verbeteren. Via de hond leer je immers jezelf beter kennen en je grenzen verleggen.

Ik ben dus een kinder-, jeugd- en volwassenpsycholoog.

Voor wie is het?

Onderzoek wijst uit dat therapie met dieren gunstig kan zijn voor mensen uit verschillende leeftijdsgroepen en
met verschillende aandoeningen.

Dierentherapie zou helpen bij:

dementie

depressie en rouwverwerking

angst en verdriet

autismespectrumstoornis

gedragsproblemen

ADHD

verslaving

persoonlijke boeken over
leven, liefde, verliezen, winnen…

Auteur van de volgende boeken:

-  Weg van jou
-  Sterke schouders

-  Dood zijn, hoe lang duurt dat?
-  Zand

-  Een veilig gevoel    (Ook in het Frans)

-  Waar de hemel was

 

ZINNEN DIE NOOIT ZWIJGEN

"Ze zijn heel persoonlijk, heel intiem. 
Maar ze gaan altijd ook een beetje over onszelf.
Dat is waarom ze vleugels geven... "